Environmentálna výchova

2. februára 2019

Svetový deň mokradí 2.február

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia […]
11. decembra 2018

Medzinárodný deň hôr

Medzinárodný deň hôr pripadá na 11. decembra. Jeho cieľom je vytvárať povedomie o význame hôr pre kvalitu ľudského života a prírodnej rovnováhy […]
5. októbra 2018

V prírode aj na sídlisku

Dňa 4.10.2018 sme sa zúčastnili vydarenej akcie „V prírode aj na sídlisku“. Podujatie organizovala VI. Základná škola v Považskej Bystrici, […]
4. júla 2018

Zelená modrá 2018

Dňa 1.7.2018 sa dvaja pracovníci S – CHKO Strážovské vrchy zúčastnili ekovýchovno – turistickej akcie Zelená modrá v Dúpnej jaskyni. […]
15. júna 2018

Dubnická Envirojar 2018

Mesto Dubnica nad Váhom nás už v predstihu srdečne pozvalo na svoju environmentálnu akciu s názvom DUBNICKÁ ENVIROJAR 2018, ktorá […]