NPR Podskalský Roháč

NPR Podskalský Roháč, vyhlásená v roku 1993 s rozlohou 105,57 ha, tvorí najjužnejšie situované maloplošné chránené územie v geomorfologickom celku Súľovské vrchy, pretože ju z hľadiska geologickej stavby budujú karbonátové zlepence veľmi podobné súľovským. Reliéf v juhozápadnej časti, výstižne nazvanej Osobitá, je veľmi členitý, vytvára skalné mesto s rozličnými skalnými útvarmi ako ihly, veže, bašty s druhovo pestrou faunou a flórou teplomilného charakteru.. Ďalej pokračuje zalesneným hrebeňom, v ktorom sa nachádza aj hlavný vrchol Roháč (720 m). Keďže vrcholových kót s takýmto názvom je v Súľovských a Strážovských vrchoch viac, dostala táto NPR názov podľa dedinky, nad ktorou sa vypína.