Názorným príkladom jedinečnosti tohto územia sú vyhlásené maloplošné chránené územia. Sme len hostia tam, kde rastliny a živočíchy majú v prírode svoj domov. Správajme sa teda v prírode ako na návšteve. Hoci zákon ustanovuje v chránených územiach hlavne v prírodných rezerváciách tie najprísnejšie ochranné podmienky, bez návštevníkov, ktorí ich dodržujú, nemôžeme ochrániť zraniteľné druhy rastlín a živočíchov, či pozoruhodné tvary reliéfu krajiny. Pripomeňme si teda niektoré základné obmedzenia v rezerváciách, ktorými je hlavne zákaz voľného pohybu mimo vyznačených turistických či náučných trás za hranicami zastavaného územia obce, zakazuje sa kladenie ohňa, táborenie, stanovanie mimo miest vyhradených na tieto účely. Nesmie sa rušiť pokoj, ticho, zbierať rastliny vrátane ich plodov, chytať, usmrtiť, alebo loviť živočíchy, poškodzovať pôdny a vegetačný kryt a predovšetkým znečisťovať prírodné prostredie odpadom.

NPR Manínska tiesňava a PR Kostolecká tiesňava