• PP Bosmany
  • PP Briestenské skaly  (mimo CHKO Strážovské vrchy v území s 1. stupňom ochrany)
  • PP Prečínska skalka
  • PP Súľovský hrádok 
  • PP Šarkania diera
  • PP Zliechovský močiar
Pohľad z PP Bosmany
Pohľad z PP Bosmany

PP Bosmany

PP Bosmany bola vyhlásená v roku 1994 s výmerou 7,335 ha. Tvoria ju tri skalné veže a skalné bradlo za nimi (659 m), vypínajúce sa za obcou Kostolec. Je z nej nádherný výhľad na Manínsku a Kostoleckú tiesňavu.

PP Briestenské skaly

PP Briestenské skaly sa nachádza v okrese Považská Bystrica, v k.ú. Briestenné. Predstavuje morfologicky hodnotný súbor skalných útvarov v karbonátových zlepencoch a brekciách vnútrokarpatského paleogénu s výskytom vzácnych druhov rastlín.

PP Prečínska skalka

PP Prečínska skalka bola vyhlásená v roku 1994, rozlohou nepatrná (3,78 ha), no významná krajinná dominanta. Je budovaná najmä súvrstviami  paleogénnych zlepencov, v ktorých pôsobením zvetrávania vznikli rozmanité skalné útvary.  

PP Prečínska skalka

PP Súľovský hrádok

PP Súľovský hrádok bola vyhlásená v ochrannom pásme NPR Súľovské skaly v roku 2001, za účelom ochrany niektorých vzácnych rastlinných druhov.

PP Šarkania diera

PP Šarkania diera bola vyhlásená ešte v roku 1979 za účelom ochrany pseudokrasovej jaskyne. Je súčasťou  NPR Súľovské skaly a našli sa v nej dôkazy o osídlení už v mladšej dobe kamennej.

PP Zliechovský močiar

PP Zliechovský močiar tvorí  2,8 ha rozsiahly trstinový porast, na ktorý je viazaný výskyt vzácnych druhov živočíchov.

 

PP Zliechovský močiar