• PR Kostolecká tiesňava
  • PR Klapy (mimo CHKO Strážovské vrchy v území s 1. stupňom ochrany)

 

Prírodná rezervácia Kostelecká tiesňava vyhlásená v roku 1970. Jej výmera je 29,80 ha, ochranné pásmo má 30,50 ha. Vznikla taktiež epigenetickým zárezom Manínskeho potoka do vápencového bradla Drieňovka (639 m), ktorý z nej oddelil časť nazývanú Kavčia (601 m). Manínske bradlo predstavuje monoklinálu (všetky vrstvy sú uložené jedným smerom), Drieňovka predstavuje antiklinálu (vrstvy sú vyklenuté nahor a nadol). Je širšia a otvorenejšia ako Manínska tiesňava. Pravý svah tiesňavy tvoria skalné steny, ktoré sú v strede najviac vzdialené od osi údolia a smerom k okraju sa k nej postupne približujú. Tým sa vytvorila veľká plocha trojuholníkovitého tvaru, na ktorej sú mohutné suťové kužele. Na vrchole trojuholníka vznikol skalný previs nazvaný „Strecha Slovenska“. Cez tiesňavy vedie náučný chodník.

PR Klapy bola vyhlásená v roku 1993 s výmerou 6,22 ha. Územie predstavuje výraznú krajinnú dominantu s členitým bralným hrebeňom tvaru kozieho chrbta a s teplomilnou vegetáciou. Tvorí ju charakteristický vrchol Klapov (653 m n.m.), s lesnými a trávnatými plochami orientovanými na juh. V spodnej časti brala na juhovýchodnej strane, zvanom “Cigánka” je malá puklinová jaskyňa. Je dominantou na pravom brehu VN Nosice medzi obcami Uhry a Udiča. Patrí už do geomorfologického celku Javorníky. V skalných bralách počuť včas na jar húkanie výra skalného. Na vrchol vedie turistický chodník s peknou vyhliadkou.