NPR Strážov

 

NPR Strážov, vyhlásenú v roku 1981 s výmerou 480,01 ha vo vrcholových partiách Strážovských vrchov, tvoria štyri hrebene s vrcholmi nad 1000 m n.m., ktoré obklopujú hlavný vrchol (1213 m n.m.). Podľa neho dostal názov celý geomorfologický celok. V území NPR prevládajú lesné spoločenstvá. Vo vrcholových partiách, ktoré tvoria dve lúčne poľany, zakrpatené bučiny a kolmé skalné bralá, sa nachádza najviac vysokohorských druhov vyšších rastlín. Za dobrého počasia poskytuje vrchol široký rozhľad na okolitú krajinu. Pri Medvedej skale spestrujú NPR dva vodopády vysoké 6 m (Dolný Strážovský vodopád) a 9 m (Horný Strážovský vodopád). Územie je teritóriom medveďa hnedého, kde má optimálne podmienky a je to jeho domov už po tisícročia. Preto prosíme návštevníkov, aby dbali na svoju bezpečnosť a predovšetkým aby nevybočovali z turistických chodníkov a nechodili na turistiku osamote.

 

                                                                                                  Zimný pohľad zo Strážova