Vykonávanie športového horolezectva a skalolezectva v chránených územiach je zakázané už od tretieho stupňa ochrany podľa  zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V NPR (národných prírodných rezerváciách), PR (prírodných rezerváciách) a PP (prírodných pamiatkach) platí piaty stupeň ochrany. Aj napriek tomu je možné na vybraných lokalitách vykonávať športové skalolezectvo (väčšinou so sezónnym obmedzením), ale je potrebné mať vybavenú výnimku zo zakázaných činností, ktorú udeľuje v súčasnosti príslušný okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie. Výnimka bola udelená členom horolezeckému klubu JAMES (žiadateľ) a UIAA (podmienka je platný členský preukaz a bezpodmienečné dodržiavanie všetkých podmienok výnimky).

 

Rozhodnutie výnimka OÚ ŽP v Trenčíne (NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka): Rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Trenčíne pod číslom OU-TN-OSZP1-2018/012025-009/BAL bola povolená výnimka zo zákazu ustanovenom v § 16 ods. 1 písm. a/ Zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v znení § 14 ods. 1 písm. c,d/ zákona. Výnimkou sa povoľuje vykonávať horolezeckú športovú činnosť v území s 5. stupňom ochrany v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a v PP Prečínska skalka výlučne pre členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES alebo pre členov horolezeckých organizácii UIAA. Výnimka platí do 31.05.2023. Nočné lezenie a lezenie za súmraku je zakázané.

Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

 

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín

Posledená – celoročne povolená

Skala nad lúkou – celoročne povolená

Gastonka – celoročne povolená

Stena černokňažníkov – celoročne povolená

Gotická stena spodná – celoročne povolená

Gotická stena horná – povolená od 15.06. do 31.12.

Pekelná stena – povolená od 15.06. do 31.12.

 

Malý Manín

Manínska strážvýchodná stena – celoročne povolená

Manínska stráž západná stena povolená od 15.06. do 31.12.

Slnečné steny – povolená od 15.06. do 31.12.

Stratené veže – povolená od 15.06. do 31.12.

Verdonsteny č.13-19 (podľa Horolezeckého sprievodcu D.Pauera z roku 2000) – celoročne povolená

Ostrá – celoročne povolená

 

PR Kostolecká tiesňava

Rebro č. II a III – celoročne povolená

Kostolecký pilier – povolená od 15.06. do 31.12.

Kostolecký dom – povolená od 15.06. do 31.12.

Kostolecké rebro I – povolená od 15.06. do 31.12.

 

PP Bosmany

horolezecká činnosť  povolená od 15.06. do 31.12.

 

PP Prečínska skalka

horolezecká činnosť  povolená celoročne

 

Rozhodnutie výnimka OÚ ŽP v Žiline (NPR Súľovské skaly): Rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v  Žiline OU – ZA-OSZP1-2018/005464-004/Drn bola predĺžená výnimka zo zákazu ustanovenom v § 16 ods. 1 písm. a/ Zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  v znení §14 ods.1 písm. a/ a § 14 ods. 1 písm. d/ zákona. Výnimkou sa povoľuje vykonávať horolezeckú športovú činnosť v území s 5. stupňom ochrany v území NPR Súľovské skaly výlučne pre členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES alebo pre členov horolezeckých organizácii UIAA. Výnimka platí do 31.12.2022. Nočné lezenie a lezenie za súmraku je zakázané.

Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

 

NPR Súľovské skaly

Brada

Jaskyňa, Pes a Hniezdo –  horolezecká činnosť povolená od 01.07.do 31.12.

 

Javor

Tabuľa  – celoročne povolená

Veža nad ohniskom  – celoročne povolená

Neviniatko  – celoročne povolená

Sokolíky  – celoročne povolená

Veterná  – celoročne povolená

Podsvetie  – celoročne povolená

Buldrovňa  – celoročne povolená

Školská veža, Kozie diery, Zabudnutý kaňon, Ivanka, Patoniková  – horolezecká činnosť povolená od 01.07. do 31.12.

Sokolia veža a Tisícročná veža  – horolezecká činnosť povolená od 16.8. – 31.12.

 

Súľovská tiesňava

Vinice  – celoročne povolená

Mních  povolená od 01.07.do 31.12.

 

Skaly pod hradom

Obelisk  – celoročne povolená

VPN  – celoročne povolená

Vyhliadka  – celoročne povolená

Chrám  – celoročne povolená

Zrkadlo  – celoročne povolená

Tri puky, Harfa, Krídlo, Trojzubec  – povolená od 01.07. do 31.12.

 

S úplným znením výnimky na vykonávanie športového skalolezectva a horolezectva v maloplošných chránených územiach CHKO Strážovské vrchy sa môžete oboznámiť na tomto mieste: Rozhodnutie – výnimka OÚ ŽP v Žiline (NPR Súľovské skaly) a Rozhodnutie – výnimka OÚ ŽP v Trenčíne (NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka).