Vykonávanie športového horolezectva a skalolezectva v chránených územiach je zakázané už od tretieho stupňa ochrany podľa  zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V NPR (národných prírodných rezerváciách), PR (prírodných rezerváciách) a PP (prírodných pamiatkach) platí piaty stupeň ochrany. Aj napriek tomu je možné na vybraných lokalitách vykonávať športové skalolezectvo (väčšinou so sezónnym obmedzením), ale je potrebné mať vybavenú výnimku zo zakázaných činností, ktorú udeľuje v súčasnosti príslušný okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie. Výnimka bola udelená členom horolezeckému klubu JAMES (žiadateľ) a UIAA (podmienka je platný členský preukaz a bezpodmienečné dodržiavanie všetkých podmienok výnimky).

 

Rozhodnutie výnimka OÚ ŽP v Trenčíne (NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka): Rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Trenčíne pod číslom OU-TN-OSZP1-2018/012025-009/BAL bola povolená výnimka zo zákazu ustanovenom v § 16 ods. 1 písm. a/ Zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v znení § 14 ods. 1 písm. c,d/ zákona. Výnimkou sa povoľuje vykonávať horolezeckú športovú činnosť v území s 5. stupňom ochrany v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a v PP Prečínska skalka výlučne pre členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES alebo pre členov horolezeckých organizácii UIAA. Výnimka platí do 31.05.2023. Nočné lezenie a lezenie za súmraku je zakázané.

Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

 

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín

Posledená – celoročne

Skala nad lúkou – celoročne

Gastonka – celoročne

Stena černokňažníkov – celoročne

Gotická stena spodná – celoročne

Gotická stena horná – od 15.06. do 31.12.

Pekelná stena – od 15.06. do 31.12.

 

Malý Manín

Manínska strážvýchodná stena – celoročne

Manínska stráž západná stena od 15.06. do 31.12.

Slnečné steny – od 15.06. do 31.12.

Stratené veže – od 15.06. do 31.12.

Verdonsteny č.13-19 (podľa Horolezeckého sprievodcu D.Pauera z roku 2000) – celoročne

Ostrá – celoročne

 

PR Kostolecká tiesňava

Rebro č. II a III – celoročne

Kostolecký pilier – od 15.06. do 31.12.

Kostolecký dom – od 15.06. do 31.12.

Kostolecké rebro I – od 15.06. do 31.12.

 

PP Bosmany

horolezecká činnosť  povolená od 15.06. do 31.12.

 

PP Prečínska skalka

horolezecká činnosť  povolená celoročne

 

Rozhodnutie výnimka OÚ ŽP v Žiline (NPR Súľovské skaly): Rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v  Žiline OU – ZA-OSZP1-2018/005464-004/Drn bola predĺžená výnimka zo zákazu ustanovenom v § 16 ods. 1 písm. a/ Zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  v znení §14 ods.1 písm. a/ a § 14 ods. 1 písm. d/ zákona. Výnimkou sa povoľuje vykonávať horolezeckú športovú činnosť v území s 5. stupňom ochrany v území NPR Súľovské skaly výlučne pre členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES alebo pre členov horolezeckých organizácii UIAA. Výnimka platí do 31.12.2022. Nočné lezenie a lezenie za súmraku je zakázané.

Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

 

NPR Súľovské skaly

Brada

Jaskyňa, Pes a Hniezdo –  od 01.07.do 31.12.

 

Javor

Tabuľa  – celoročne

Veža nad ohniskom  – celoročne

Neviniatko  – celoročne

Sokolíky  – celoročne

Veterná  – celoročne

Podsvetie  – celoročne

Buldrovňa  – celoročne

Školská veža, Kozie diery, Zabudnutý kaňon, Ivanka, Patoniková  – od 01.07. do 31.12.

Sokolia veža a Tisícročná veža  – od 16.8. – 31.12.

 

Súľovská tiesňava

Vinice  – celoročne

Mních  od 01.07.do 31.12.

 

Skaly pod hradom

Obelisk  – celoročne

VPN  – celoročne

Vyhliadka  – celoročne

Chrám  – celoročne

Zrkadlo  – celoročne

Tri puky, Harfa, Krídlo, Trojzubec  – od 01.07. do 31.12.

 

S úplným znením výnimky na vykonávanie športového skalolezectva a horolezectva v maloplošných chránených územiach CHKO Strážovské vrchy sa môžete oboznámiť na tomto mieste: Rozhodnutie – výnimka OÚ ŽP v Žiline (NPR Súľovské skaly) a Rozhodnutie – výnimka OÚ ŽP v Trenčíne (NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka).