CHA Svarkovica

  • CHA Svarkovica

 

CHA Svarkovica sa nachádza v katastrálnom území obce Prečín a tvorí ho bývalý borievkový pasienok s výskytom suchomilnej travinno-bylinnej vegetácie. Od apríla do júna tu postupne rozkvitajú rôzne chránené druhy z čeľade vstavačovité. Koncom apríla a začiatkom mája je lokalita posiata bohatou populáciou vstavačov mužskýchvojenských, koncom mája a začiatkom júna zase päťprstnicami obyčajnými. Všímavý pozorovateľ tu môže zazrieť aj drobné hmyzovníky muchovité a vzácne hmyzovníky Holubyho. Koncom júna tu po orchideách zostávajú už len odkvitnuté zbytky rastlín a ako posledné ešte pri troche šťastia možno nájsť dokvitať kruštíky tmavočervené, vemenníky dvojlistézelenkasté a veľmi vzácne vstavače počerné. Prichádza leto, vegetácia sa oblečie do letného aspektu, v ktorom rozkvitajú dekoratívne biele jagavky vetvisté a kvitnúce druhy vyšších rastlín v prevládajúcom žlto-fialovom odtieni. Z fialových druhov sú tu nápadné čiernohlávky veľkokveté, betoniky lekárske, klinčeky kartuziánske, šalvie praslenaté, zo žltých rôzne druhy omanov, lipkavce syridlové, zanovätníky černejúce, púpavce srstnaté. Keďže v súčasnosti už lokalita nie je pravidelne prepásaná ako v minulosti, starostlivosť, tzv. manažment, v podobe kosenia, odstraňovania náletových drevín a krovín, vykonávame koncom leta a na jeseň my – pracovníci správy CHKO Strážovské vrchy.

Viac o CHA Svarkovica sa dozviete tu.