STRÁŽOVSKÉ VRCHY

SÚĽOVSKÉ VRCHY

Strážovské vrchy sú jadrovým pohorím vnútorných Západných Karpát. Ich dominantou je najvyšší vrch Strážov, ktorý má nadmorskú výšku 1213 m. Podľa tohto najvyššieho vrchu bol zvolený aj názov CHKO Strážovské vrchy. Od ostatných pohorí centrálnych Západných Karpát sa odlišujú v tom, že neboli vyvrásnené v jednotný celok - megaantiklinálu, nemajú ústredný chrbát, ale sú rozdelené sústavou kotlín a hlbokých údolí. Nadmorské výšky sa pohybujú v rozpätí 300 - 1213 m.

Súľovské vrchy sú pohorím vnútorných Západných Karpát. Tiahnu sa z JZ na SV až k Žiline.