environmentálna výchova

18. apríla 2019

CHKO Strážovské vrchy mojimi očami

Pri príležitosti 30-teho výročia CHKO Strážovské vrchy sme dňa 17.04.2019 uskutočnili prezentáciu o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, ktorá sa konala […]
3. marca 2019

Svetový deň divej prírody – 3. marec

V nedeľu 3. marca si pripomíname a oslavujeme Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a […]
1. marca 2019

Vyhodnotenie súťaže POTULKY (S)MOKRAĎOU

Cvakni zimnú mokraď a odostri život zamrznutej mokrade. Tak znelo motto našej fotografickej súťaže, ktorej hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem […]
4. februára 2019

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: POTULKY (S) MOKRAĎOU

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí Štátna ochrana prírody SR  pripravila pre širokú verejnosť od 2. februára do 22. februára 2019 […]
2. februára 2019

Svetový deň mokradí 2.február

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia […]