EKODEŇ v Považskej Bystrici

V piatok 26.7.2019 sme sa zúčastnili akcie, ktorú organizovalo mesto Považská Bystrica – EKODEŇ.  Bola to tohtoročná novinka vrámci akcií kultúrneho leta v Považskej Bystrici. Návštevníci si mohli vybrať, program bol veľmi bohatý…. napr. beseda s uznávaným klimatológom Mgr. Jozefom Pechom, alebo beseda s ekológom Branislavom Moňokom, zástancom koncepcie Zero Waste. Správa CHKO Strážovské pripravila na túto environmentálnu akciu program pre deti, na tému obojživelníky Strážovských vrchov. Návštevníci si mohli pozrieť jednotlivých zástupcov na obrázkoch a aj živý exponát larvy salamandry škvrnitej. Deti si mohli vyrobiť aj papierovú skladačku – životný cyklus žabky.  Akcia sa vydarila a tešíme sa na ďalší ročník.