V piatok 21.06.2019 sme sa vybrali spoločne s triedou 3.C z V. ZŠ v Považskej Bystrice objavovať krásy Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly. Táto skupinka žiakov spolu s ich triednou pani učiteľkou Mgr. Lubicou Mejsnarovou sa rozhodla veľmi odhodlane a s nadšením overiť si svoje získané vedomosti priamo v praxi a teréne. Na trase náučného chodníka s prevýšením 290 m sme si priblížili krásy prírody Súľovských skál. Porozprávali sme sa o rastlinkách, o obyvateľoch z ríše zvierat, o tajomných skalných útvaroch, no i o krásnom lese a jeho význame pre nás. Deti sa naučili čo je to mŕtve drevo a videli aj nádherné orchidey – prilbovku červenú a krúštik tmavočervený. Najväčší zážitok mali žiaci z výstupu na Súľovský hrad, ktorý je už len zrúcaninou, no výhľad, ktorý nám poskytol na panorámu Súľovských skál bol majestátny. Po zostupe z náučného chodníka sme náš výlet ukončili spoločnou opekačkou. Opekali sme samozrejme za hranicou NPR na vyznačenom mieste a deti už vedia, že v Národnej prírodnej rezervácii platí 5. stupeň ochrany, ktorý je najvyšším stupňom ochrany na Slovensku. Celej triede aj pani učiteľke prajeme ešte veľa pekných zážitkov pri objavovaní prírody a ďalších krás Slovenska.