EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY (ETM)

ETM vznikol po úspechu Dňa bez áut a od roku 2002 prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU!. Tento rok počas ETM je dôraz kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a osobný bankový účet.

Kampaň EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY povzbudzuje ľudí, aby si vybrali aktívne spôsoby dopravy, alebo spojili chôdzu a cyklistiku s verejnou dopravou. Popri flexibilite majú chôdza a cyklistika mnoho ďalších výhod, ako sú sociálna a ekonomická dostupnosť, spoľahlivosť, žiadne emisie a pozitívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Predovšetkým azda tú, že mestá, v ktorých prevláda aktívna mobilita, sa rýchlejšie transformujú a rozvíjajú.

Pokiaľ ide o individuálne zdravotné prínosy, štúdie ukazujú, že aktívni cyklisti žijú v priemere o dva roky dlhšie ako ostatní a 25 minút svižnej chôdze denne môže pridať až sedem rokov do vášho života.

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY dáva ľuďom možnosť zamyslieť sa, na čo skutočne ulice mesta slúžia, a predebatovať konkrétne riešenia problémov, ako je nadmerný hluk, znečistenie ovzdušia, zápchy, problémy s parkovaním, dopravné nehody a zdravotné problémy.

Európsky týždeň mobility 2019 podporí aj mesto Považská Bystrica a Mestská dopravná spoločnosť. V piatok 20. septembra 2019 bude zabezpečená bezplatná preprava cestujúcich na všetkých linkách MHD v Považskej Bystrici.

Zdroj: http://eurotm2019.eurotm.sk, http://www.mobilityweek.eu, https://imhd.sk/pb