V prírode aj na sídlisku – II. ročník

Minulý piatok 4.10.2019 sme sa opäť zúčastnili vydarenej akcie „V prírode aj na sídlisku“. Podujatie organizovala VI. Základná škola v Považskej Bystrici, ktorá to pripravila ako komunitný projekt a akcie sa mohli zúčastniť okolité materské školy, špeciálna základná škola, dôchodcovia zo susedného domova sociálnych služieb, ale i všetci obyvatelia sídliska.

Škola je známa svojimi ekologickými projektmi, majú vlastnú školskú včelnicu, pripravili si vyvýšené záhony na pestovanie rastlín, zrealizovali projekt motýlia záhrada…

Tohto roku si žiaci pripravili aj výstavku výrobkov z jesenných plodov a rôznych odrôd jabĺk a ovocia. Ďalej si mohli pozrieť výrobu a ochutnať mušt z čerstvých jabĺk, zúčastnili sa už tradičného vytáčania medu, ochutnali bylinkové čaje a zážitkovým učením sa dozvedeli o rôznych skupinách živočíchov, no i o väzbách v ekosystémoch… Spestrením pre deti bola aj prítomnosť poštových holubov a rôznych druhov králikov od miestnych chovateľov. Akcie sa zúčastnili i iné organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia. Všetci sme tak opäť spoločne oslávili Svetový deň ochrany zvierat (4.10.).

Žiakom i pedagógom VI. základnej školy v Považskej Bystrici prajeme veľa odhodlania pokračovať v realizácii už rozbehnutých projektov, ktoré prispievajú k zachovaniu druhovej rozmanitosti a pestrosti aj na sídlisku. Určite je to správna cesta.