Novinky

8. mája 2018

Záchrana liahniska obojživelníkov alebo “bez vody niet života”

Počas jarného obdobia už tradične vykonávame kontrolu trvalých monitorovacích lokalít obojživelníkov (TML). Takúto TML máme aj v južnej časti CHKO, […]
30. apríla 2018

Monitoring chránených rastlín

V rámci našej pracovnej činnosti pravidelne monitorujeme vybrané lokality chránených druhov rastlín európskeho a národného významu. Zisťujeme ich areál výskytu, početnosť a vitalitu […]
20. apríla 2018

Rekonštrukcia NCH Súľovské skaly

Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme sme zahájili rekonštrukciu náučného chodníka Súľovské skaly. Výmena obnovených panelov prebieha postupne. Náučný […]
12. apríla 2018

Likvidácia inváznych rastlín

Každoročne sa Správa CHKO Strážovské vrchy venuje likvidácii inváznych rastlín, pričom sme vyskúšali viacero metód. Momentálne skúšame novú metódu likvidácie, […]
27. marca 2018

Jarná migrácia obojživelníkov

Príroda sa pomaličky presunula do ďalšieho ročného obdobia a postupne aj rastliny a živočíchy reagujú na tieto zmeny. Jednou zo […]