4. marca 2021

Súťaž pre deti a mládež: viete prečo a ako pomôcť zvieratám putovať krajinou?

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj […]
15. februára 2021

Výtvarná súťaž

Milí kamaráti, zapojte sa do výtvarnej súťaže Valentínska vydra Medzinárodná únia pre ochranu prírody IUCN a jej Skupina špecialistov na […]
21. mája 2020

Zapojte sa do výtvarnej súťaže v rámci Svetového dňa vydier 2020

Medzinárodné organizácie na ochranu prírody a krajín IUCN a SSC OSG pripravili pri príležitosti Svetového dňa vydier súťaž v kreslení a umeleckej […]
18. apríla 2019

CHKO Strážovské vrchy mojimi očami

Pri príležitosti 30-teho výročia CHKO Strážovské vrchy sme dňa 17.04.2019 uskutočnili prezentáciu o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, ktorá sa konala […]
1. marca 2019

Vyhodnotenie súťaže POTULKY (S)MOKRAĎOU

Cvakni zimnú mokraď a odostri život zamrznutej mokrade. Tak znelo motto našej fotografickej súťaže, ktorej hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem […]