Zapojte sa do výtvarnej súťaže v rámci Svetového dňa vydier 2020

Zapojte sa do výtvarnej súťaže v rámci Svetového dňa vydier 2020

Medzinárodné organizácie na ochranu prírody a krajín IUCN a SSC OSG pripravili pri príležitosti Svetového dňa vydier súťaž v kreslení a umeleckej tvorbe.

Pošlite svoje výtvarné dielka do 25. mája a vyhrajte skvelé ceny!

Pravidlá a usmernenia k súťaži:

1) Môžete sa zapojiť iba jedným dielom a len do jednej z týchto dvoch kategórií, buď „kreslenie“ alebo „umelecká tvorba“.

2) V kategórii „kreslenie“ je potrebné vyfarbiť priloženú omaľovánku s názvom „2020 Colouring Competition”. Omaľovánka musí byť vyfarbená ručne, bez pomoci akéhokoľvek digitálneho nástroja. Vyfarbený list „2020 Colouring Competition“ môžete naskenovať alebo vyfotiť mobilom a odoslať na príslušný e-mail (pozri bod 6).

Stiahni súťažnú omaľovánku

3) V kategórii „umelecká tvorba“ môžete vytvoriť maľbu, prípadne iné umelecké dielo s názvom „Deň v živote vydry“, ktorá predstaví život niektorého druhu vydry. Umelecká tvorba môže byť vytvorená akoukoľvek formu či technikou (okrem fotografie) a musí byť jasne špecifikovaná pri prihlásení do súťaže. Vytvorené dielo je potrebné naskenovať alebo odfotiť mobilom a zaslať na príslušný e-mail (pozri bod 6.)

4) Nie je žiadny prihlasovací poplatok.

5) Neexistuje žiadna veková hranica. Ak je niekto mladší ako 18 rokov, musí to uviesť pri prihlásení.

6) Všetky prihlásené diela musia byť zaslané do 25. mája do 12.hod na e-mail otterdaycompetition@gmail.com

7) Pre prihlásené diela sú požadované tieto údaje:

  • meno a priezvisko
  • úplná adresa bydliska (kvôli doučeniu ceny)
  • vek účastníka (iba ak má menej ako 18 rokov)
  • použitý materiál
  • iba pre kategóriu „umelecká tvorba“: techniky zastúpené v umeleckom diele

8) Výhercovia budú vybraní porotou z odborníkov na vydry a umeleckými znalcami.

9) Pre každú kategóriu bude vyhlásený jeden víťaz.

V kategórii “umelecká tvorba” bude vyhlásený víťaz za každý druh techniky.

10) Výhercovia budú vyhlasovaní na facebookovej stránke IUCN SSC Otter Specialist Group na Svetový deň vydier, 27. mája 2020, a taktiež budú kontaktovaní aj e-mailom.

Ak máte nejaké otázky, môžete poslať e-mail na adresu otterdaycompetition@gmail.com

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie Škola ochrany prírody Varín

Zdroj: Výtvarná súťaž 2020 World Otter Day Competition!