Zimné sčítanie vodného vtáctva

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodný monitorovací program, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov. Cieľom je priniesť základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov. Zimné sčítanie vodného vtáctva je na Slovensku v súčasnej podobe realizované od r.1991.

Medzinárodný termín zimného sčítania vodného vtáctva pripadol v tejto sčítacej sezóne na 12. – 13.1. 2019. Sčítacia sezóna začína už v októbri a trvá až do apríla. Počas tohto obdobia sa do sčítania vodného vtáctva okrem profesionálnych ochranárov zapájajú aj dobrovoľní strážcovia prírody, ako aj záujemcovia o ornitológiu z radov širokej verejnosti. Ak tieto informácie vo Vás prebudili chuť oprášiť v zime svoj ďalekohľad a vyberiete sa k najbližšiemu vodnému toku, no zároveň by ste sa chceli podeliť o získané informácie – navštívte stránku www.vtaky.sk, kde nájdete ďalšie informácie, formulár – do ktorého zaznačíte svoje pozorovania a metodiku, ktorá Vás okrem iného zoznámi s hlavnými druhmi vtáčieho spoločenstva, ktoré u nás trávi zimu.

Správa CHKO Strážovské vrchy zabezpečuje za pomoci dobrovoľníkov zimné sčítanie na Váhu od obce Kotešová až po Lednické Rovne. Sčítavajú sa aj prítoky Váhu – Domanižanka, Biela voda. V prípade záujmu o účasť na zimnom sčítaní v našej územnej pôsobnosti, môžete kontaktovať zoológa Správy CHKO Strážovské vrchy.

 

Autor textu a fotografií: Ing. Erika Kružliaková