Zimné sčítanie vodného vtáctva

Každoročne sa naša správa aktívne zapája do medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva, ktoré sa na Slovensku pravidelne vykonáva od roku 1991. Je zamerané na zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov.

V roku 2020 (14.1. – 19.1.2020) sme monitorovali aj za pomoci dobrovoľných členov stráže prírody tieto úseky: rieka Váh – od obce Kotešová až po Púchov (vrátane Nosickej priehrady), Maríkovka, Papradnianka, Podhradský potok, Pružinka, Rajčanka. Mapoval sa aj úsek na umelom Vážskom kanáli od Považského Podhradia po Považskú Bystricu, ktorý bol však biologicky mŕtvy (z pohľadu mapovania vtákov), nezaznamenali sme totiž ani jeden vtáčí druh.

Najčastejšie videné druhy zimujúceho vtáctva, ktoré sme na pridelených vodných tokoch zaznamenali, boli  kačica divá, volavka popolavá, potápač veľký, labuť hrbozobá, vodnár potočný, volavka biela, potápka malá ale aj orliak morský a rybárik riečny.

Rybárik riečny (Alcedo atthis) – lietajúci drahokam, obýva čisté, pomaly tečúce alebo stojaté vody s dostatkom malých rybičiek, ktoré sú jeho hlavnou potravou. Pri striehnutí na korisť sa učupí do guličky. Je to samotársky vták, ktorý žije jednotlivo alebo v pároch. Má pomerne veľkú hlavu s dlhým, silným, dýkovitým zobákom. Nohy má krátke a slabé. Tretí a štvrtý prst na nohách má na väčšine svojej dĺžky zrastený, čo mu vo veľkej miere pomáha pri hrabaní hniezdnych nôr. Nápadný je najmä žiarivým zafarbením peria.

Vodnár potočný (Cinclus cinclus) obýva rýchlo tečúce potoky v pohoriach. Na nohách nemá plávacie blany, vynikajúco pláva pod vodou, pričom sa poháňa krídlami ako veslami. Nosové i ušné otvory si môže zavrieť. Husté perie sa mu vďaka mazovej žľaze nezmáča a na rozdiel od väčšiny vtákov v kostiach nemá vzduch. Vodnár je jediným zástupcom radu spevavcov, ktorý si dokáže potravu hľadať aj pod vodnou hladinou. Maximálne vydrží pod vodou 15 až 30 sekúnd. A zobákom si z dna vyberá rôzne podenky, pošvatky a potočníky, ktorými sa živí. Prešmykne sa dokonca i dierami v ľade a dokáže loviť aj vo vzniknutých vzdušných bublinách.

Volavka popolavá (Ardea cinerea) je majestátny vták, ktorý väčšinou  loví ryby v plytkých vodách. Rozpätím krídel dosahuje až 170 cm, čím sa približuje ku strednému typu orlov. Jej dlhý krk je počas letu esovito poskladaný.