Záchranné prenosy žiab

Tohto roku sme sa v dôsledku veľmi teplej zimy a podľa aktuálneho počasia rozhodli, že zábrany pre obojživelníky osadíme skôr. Obojživelníky v tomto jarnom období migrujú zo svojich zimovísk do liahnisk – rozličných vodných plôch, rybníkov, jazierok, mokradí… Pri tejto migrácii sú pre nich najrizikovejšie prechody cez cestné komunikácie. Vo vybraných lokalitách sa preto osádzajú fóliové zábrany, ktoré im zabraňujú vstúpiť na vozovku.  Následne sa zbierajú žaby, ktoré sú bezpečne prenesené do najbližšej vodnej plochy.

Prenosy sa od 10. 3. 2020 konajú na týchto úsekoch ciest:

  • cesta III/1941 medzi obcami Ihrište a Hoštiná, úsek v dĺžke cca 400m
  • cesta III/1947 v obci dolný Lieskov, úsek v dĺžke 200m
  • miestna komunikácia v Považskej Bystrici, Kukučínova ulica – Danfoss, úsek v dĺžke 1000 m, ktorý je opatrený aj prenosnou dopravnou značkou.

Ďakujeme všetkým pracovníkom S CHKO Strážovské vrchy, dobrovoľným strážcom, za ich pomoc pri inštalácii ochranných fólií v dňoch 9. a 10. 3. 2020  a taktiež vedeniu PD Mestečko, za poskytnutie traktora.

Pomôžme aj tento rok pri záchrane obojživelníkov, či už znížením rýchlosti v uvedených úsekoch, prenosoch žiab, ale i zachovaním mokradí v krajine. Príroda nám to určite vráti.