Správa CHKO Strážovské vrchy aj v tomto roku zabezpečuje záchranné prenosy žiab, ktoré v tomto jarnom období migrujú zo svojich zimovísk do liahnisk.  Kritické úseky, v ktorých tieto chránené a užitočné živočíchy pretínajú cesty sú osadené fóliou (zabraňuje obojživelníkom vstupovať na cestu), alebo sú len pravidelne vo večerných hodinách monitorované. Následne sa zbierajú žaby na okraji cesty, ktoré sú bezpečne prenesené do najbližšej vodnej plochy, kde si tak tieto druhy môžu uchovať a rozmnožiť svoj rod.

Úsek cesty I/61 JZ od obce Považská Teplá je už od 14.03.2019 opatrený ochrannou fóliou v dĺžke 400 m. Ďakujeme všetkým pracovníkom S CHKO Strážovské vrchy, dobrovoľným strážcom, za ich pomoc pri inštalácii ochrannej fólie a vedeniu PD Mestečko, za poskytnutie traktora.

Prenosy sa od 15. 3. 2019 konajú ešte na týchto úsekoch ciest:

  • cesta I/61 JZ od obce Plevník-Drienové, úsek v dĺžke 800m
  • cesta III/1947 v obci dolný Lieskov, úsek v dĺžke 200m
  • miestna komunikácia v Považskej Bystrici, Kukučínova ulica – Danfoss, úsek v dĺžke 1000 m, ktorý je opatrený aj prenosnou dopravnou značkou.