Aj tento rok sme v dôsledku klimatických zmien osadili zábrany pre obojživelníky už prvý marcový týždeň. V tomto jarnom období obojživelníky migrujú zo svojich zimovísk do liahnísk – rozličných vodných plôch, rybníkov, jazierok, mokradí… Pri tejto migrácii sú pre nich najrizikovejšie prechody cez cestné komunikácie. Vo vybraných lokalitách sa preto osádzajú fóliové zábrany, ktoré im zabraňujú vstúpiť na vozovku.  Následne sa zbierajú žaby, ktoré sú bezpečne prenesené do najbližšej vodnej plochy.

Prenosy sa tento rok konajú na týchto úsekoch ciest:

  • cesta III/1941 medzi obcami Ihrište a Hoštiná, úsek v dĺžke cca 400m
  • cesta III/1947 v obci dolný Lieskov, úsek v dĺžke 200m

V úseku za obcou Čelkova Lehota smerom na Briestenné boli osadené informačné tabule, ktoré upozorňujú na migráciu obojživelníkov.

Ďakujeme všetkým pracovníkom S CHKO Strážovské vrchy, dobrovoľným strážcom, za ich pomoc pri inštalácii ochranných fólií, prenosoch žiab a taktiež vedeniu PD Mestečko, za poskytnutie traktora.

Tento rok sa nám podarilo preniesť už 3000 jedincov ropuchy bradavičnatej. Zároveň sme prečistili a zväčšili liahnisko pre mloky, ktoré sa nachádza v k.ú. Zliechov.