Výmena hniezdnej podložky pre bociana bieleho v Kotešovej

Správe CHKO Strážovské vrchy bol začiatkom tohto roku nahlásený pád hniezda bociana bieleho v obci Kotešová pri materskej škole. Príčina pádu hniezda bola pravdepodobne deformácia starej a opotrebovanej podložky osadenej na betónovom stĺpe. Tá pod váhou hniezda a výdatných snehových zrážok nevydržala a došlo k jej ohnutiu i pádu hniezda. Našťastie sa pri tom nikto nezranil.

Pracovníci správy CHKO Strážovské vrchy po prvotnej obhliadke navrhli zosadenie starej už nefunkčnej podložky a osadenie novej podložky ešte pred príletom bocianov. Veľká vďaka patrí  starostovi obce Kotešová za pomoc pri sprostredkovaní výškovej plošiny.  Osobitne ďakujeme učiteľskému zboru materskej školy i všetkým občanom, ktorí prejavili veľký záujem o obnovenie hniezdnej lokality. Vďaka nim mohla byť 28.2.2023 najprv zosadená stará podložka a následne osadená nová podložka obstaraná správou CHKO Strážovské vrchy spolu s výpletom imitujúcim bocianie hniezdo, zvyšujúcim šance na zahniezdenie bocianov práve na tejto lokalite. Samozrejme ďakujeme aj pánovi z firmy Elektromont Bytča s.r.o., ktorý úspešne, kvalitne a rýchlo za našej asistencie zvládol výmenu hniezdnej podložky. Ostáva nám už len vyčkať do začiatku hniezdnej sezóny bocianov a potom sa na vlastné oči presvedčiť, či sú s našou prácou spokojní…

Autor textu: Bc. Matej Hudák

Autori fotografií: Ing. Ivana Labudíková, Bc. Matej Hudák