Úprava hniezda bociana bieleho v obci Beluša

Na území obce Beluša v územnej pôsobnosti Správy CHKO Strážovské vrchy sme tento rok ešte pred príletom bocianov zabezpečovali úpravu starého a poškodeného hniezda bociana bieleho. Táto lokalita je už dlhé roky obsadzovaná bocianmi pravidelne, preto bolo našou prioritou zabezpečiť hniezdnu podložku a celkovú prípravu lokality ešte pred ich tohtoročným príchodom.

Prvotná kontrola hniezdneho stromu prebehla 24.02.2023. Vtedy pracovníci Správy CHKO Strážovské vrchy zhodnotili poškodenie, stav starého hniezda a zároveň bol skontrolovaný aj zdravotný stav stromu. Zvyšky starého hniezda boli následne odstránené a bola vykonaná aj arboristická úprava stromu pre zachovanie stability, kde boli odstránené staršie prehnité konáre, ktoré by už nové hniezdo neudržali.

Následne bolo potrebné zohnať kovovú konštrukciu, ktorá by bola na strom osadená a na nej by bol pripevnený výplet imitujúci hniezdo bociana pre zvýšenie šancí na prijatie nového hniezda. Po všetkých potrebných prípravách bola dňa 16.03.2023 v poobedňajších hodinách osadená nová podložka spolu s výpletom. Pre špecifickosť tvaru stromovej koruny bolo potrebné zostrojiť danú konštrukciu tak povediac „na mieru“. Po mnohých technických komplikáciách sa to nakoniec podarilo a hniezdnu podložku sme stihli osadiť pred  príletom bocianov, ktorí na našu veľkú radosť už hniezdo obsadili.

Autor textu: Bc. Matej Hudák

Autori fotografií: Ing. Ivana Kalafusová, Mgr. Vladimír Ruček, Bc. Matej Hudák