SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVA

Sýkorníky vyrobené vrámci projektu "Záhrada, ktorá učí"

Svetový deň vtáctva sa už každoročne oslavuje 1.apríla. Táto tradícia sa spája s menom rodáka z Brezna Otom Hermanom (1835 – 1914), ktorý bol významným slovenským prírodovedcom – ornitológom, entomológom, ichtyológom no i archeológom, antropológom a pôsobil vo viacerých mestách vtedajšej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Roku 1893 založil a viedol Uhorské ornitologické stredisko. Ako ornitológ, systematizoval vtáky nie na základe vonkajších znakov, ale na základe spôsobu ich života. V Budapešti pôsobil ako asistent v zoologickom oddelení Národného múzea.

Po prvýkrát v roku 1900 prvého apríla zorganizoval akciu pre školy, s názvom “Deň vtákov a stromov”.

Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť – asi dve tretiny – v apríli. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie.

Presné dátumy príletov jednotlivých druhov si môžete pozrieť na stránke SOS BirdLife Slovenko.

Vtáky prekonajú neľahkú cestu pri návrate do svojich hniezdisk a niektorí z nich ani nenájdu vhodné hniezdisko v dôsledku neustále sa zvyšujúcemu tlaku na krajinu. Preto sme sa tohto roku rozhodli podporiť projekt s názvom „Záhrada, ktorá učí“. Ten sa realizuje na Základnej škole na Nemocničnej ulici v Považskej Bystrici. V rámci tohto projektu sa rozhodli vytvoriť nové príbytky pre drobné spevavce a netopiere. Vysadením byliniek poskytnú peľovú a nektárovú pastvu pre opeľovače. 

 

 

V posledný februárový deň sme sa spolu s chlapcami deviateho ročníka pustili do výroby vtáčích búdok. Z narezaných drevených dielov sme najprv nanečisto – bez klincov poskladali sýkorníky a búdky pre netopiere. Potom sa dali chlapci do práce a my sme sa nestačili čudovať, ako im ide práca od ruky. Ako sa z dosky stane búdka, napríklad pre sýkorky, si môžete pozrieť na fotkách.

 

 

Zároveň sa nám podarilo zorganizovať zabezpečenie bocianieho hniezda v meste Dubnica nad Váhom

 

Mesto Dubnica nad Váhom má tak už druhé zabezpečené hniezdo bocianov bielych.

Na jar  roku 2021 si pár bocianov bielych rozhodol postaviť hniezdo na Kraskovej ulici v Dubnici n/V. pri dome jednej rodiny, ktorá sa z ich prítomnosti úprimne teší. Problém bol však v tom, že si ho postavili priamo na stĺpe 22KV vedenia pod prúdom. Našťastie sa nič nikomu nestalo. Hniezdo bolo potrebné preložiť, aby hniezdny materiál nebol položený priamo na drôtoch pod prúdom. Tejto úlohy sa veľmi úspešne zhostili pracovníci Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti začiatkom marca 2022.  Na stĺp osadili hniezdnu podložku (kovový kôš) a do nej vložili prekladané hniezdo – vmestilo sa tam celé. Všetkým  patrí veľká vďaka za ohľaduplnosť, ústretovosť a zodpovedný prístup.

 

Prajeme malým aj veľkým pozorovateľom zo Základnej školy Nemocničná vysokú obsadenosť búdok i bocianích hniezd nielen v Dubnici nad Váhom a krásne pozorovania počas celej sezóny.

Autorky textu: Ing. Erika Kružliaková, Ing. Ivana Kalafusová

Autor fotografií: Ing. Erika Kružliaková, Jozef Baránek

zdroje: www.enviroportal.sk

https://sk.wikipedia.org/wiki/Oto_Herman