Sčítanie vtáctva na kŕmidlách

Zimnému prikrmovaniu vtáctva sa venuje mnoho milovníkov operencov na celom Slovensku. Pravidelné prikrmovanie v záhrade, na balkóne či školskom dvore upúta pozornosť vtákov, ktoré sa koncentrujú v blízkosti zdroja potravy. Popri pomoci vtáctvu v priebehu nepriaznivého obdobia je zaujímavé aj druhové zloženie a početnosť vtákov, ktoré navštevujú vaše kŕmidlo. Ak vtáky popri kŕmení aj sledujete, môžete sa zapojiť do aktivity Garden Birdwatch – Sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách.

V roku 2019 prebieha sčítanie v termíne od 28.1. do 3.2.2019

Ako postupovať?

Sčítanie je veľmi jednoduché. Pokiaľ prikrmujete pravidelne rovnakú dennú dobu, vtáky si zvyknú na režim a v čase kŕmenia prilietajú ku kŕmidlu. Vtedy stačí dostatočný čas pozorovať priletujúce vtáky a spočítať ich. V prípade niektorých druhov, ktoré na kŕmidlo opätovne priletujú, aby si vzali potravu a konzumujú ju mimo kŕmidla, treba dávať pozor na duplicitné sčítanie (napríklad sýkorky, brhlíky). Ideálnym časom na sčítanie je ráno alebo podvečer po vyložení krmiva. Zaznamenané druhy a ich počty si poznačte do zápisníka alebo priamo do sčítacieho formulára, ktorý môžete odoslať elektronicky alebo poštou. Údaje môžete zadať aj do databázy AVES symfony s uvedením referencie v časti projekt na Garden Birdwatch 2019.

Prečo je dôležité vtáky sledovať a sčítavať?                                        

Na základe sledovania vtáctva a dlhodobého monitoringu na dostatočnom počte lokalít získavame údaje, z ktorých je možné zistiť zmeny v početnosti jednotlivých druhov. Čím viac údajov získame, tým viac sa o vtáctve dozvieme. Aj údaje zo zimných kŕmidiel nám môžu o početnosti vtáctva veľa napovedať.

 

Ako sa zapojiť?

Každý záujemca, jednotlivec, školský kolektív, trieda či škola sa môže zapojiť do sčítania v týždni od 28. januára 2019 do 3. februára 2019. V jeden deň sčítajte vtáky a zašlite nám svoje výsledky vo vyplnenom formulári na email: asistent@vtaky.sk alebo poštou na adresu: SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava.

Ako správne prikrmovať vtáctvo

Najvhodnejším krmivom sú semená slnečnice a dnes už nie je problém zakúpiť celý rad rôznych zmesí určených práve na zimné prikrmovanie vtáctva. Drozdy sa potešia jablkám, vítaným zdrojom energie sú orechy či loj. V žiadnom prípade nepodávame solené, korenené, pražené a údené potraviny. Vtáky krmíme len v zimných mesiacoch, kedy majú nedostatok potravy.

Zdroj: www.vtaky.sk