Príklad dobrého vplyvu ľudskej činnosti na druhovú rozmanitosť organizmov a ekologickú stabilitu krajiny

Príklad dobrého vplyvu ľudskej činnosti na druhovú rozmanitosť organizmov a ekologickú stabilitu krajiny

Obec Čelkova Lehota vybudovala na podnet starostu  príkladným spôsobom  jazierka na  zadržiavanie vody v krajine spôsobom, ktorý prináša veľmi dobré podmienky pre rozmnožovanie  niekoľkých  druhov ohrozených druhov obojživeľníkov a ochranu pred prívalovou vodou. Pôsobia na človeka prirodzeným upokojujúcim dojmom. Za teplých jarných nocí za dedinou počuť koncert rosničiek.

Retenčné (zadržiavacie) jazierka sú vybudované pár desiatok metrov od prameňov systémom nadväzujúcich nádrží za účelom tlmenia odtoku vody z prívalových dažďov. Sú pomerne plytké, s postupným sklonom, čo umožňuje prirodzený rozvoj pobrežnej (litorálnej) vodnej vegetácie. Táto vegetácia je kľúčová pre reprodukciu žiab a mlokov. Na lokalite sme pozorovali niekoľko jedincov kunky žltobruchej, rosničky zelené, desiatky párov skokana hnedého, skokana štíhleho, ropuchy bradavičnatej, a najväčšou vzácnosťou bol mlok bodkovaný. Okrem obojživelníkov tu nachádzajú domov vážky, potápniky a množstvo na vodu viazaných organizmov.

Zadržiavanie vody v krajine je veľmi dôležité nielen ako ochrana pred povodňami, mokrade totiž pôsobia v krajine ako špongia, ale tiež zmierňujú prehrievanie zemského povrchu, čo vylepšuje klimatické podmienky v krajine.

Vďaka za spontánne uskutočnenie dobrých nápadov…

 

 

Autor textu: Ing. Ivana Kalafúsová

Aurori fotografií: Ing. Ivana Kalafúsová, Ing. Erika Kružliaková, Mgr. Janka Smatanová