Pribudli nové tabule upozorňujúce na migráciu obojživelníkov

Pribudli nové tabule upozorňujúce na migráciu obojživelníkov

Aj keď sa už migrácia obojživelníkov v tomto roku blíži ku koncu, podarilo sa nám ešte vyhotoviť štyri informačné tabule, ktoré upozorňujú na migráciu obojživelníkov. Dve tabule boli umiestnené za obcou Čelkova Lehota smerom na Briestenné a ďalšie dve v obci Brvnište. Týmto chceme poprosiť vodičov o zvýšenú pozornosť v spomínaných úsekoch a o zníženie rýchlosti.