Osud vlčej matky spečatený

Krátko po druhej hodine ráno, dňa 26.5.2024 bola v katastri obce Hvozdnica usmrtená dospelá vlčica po zrážke s osobným motorovým vozidlom.  Táto vlčica bola súčasťou skupiny 3 až 4 jedincov a zároveň súčasťou rodičovského páru. Je to o to smutnejšie, keď sme ju poznali a sledovali už od jej príchodu do Javorníkov v r. 2018. V roku 2020 sa nám ju podarilo zachytiť aj na kameru, v blízkosti jej mláďat. Bola dôležitou súčasťou javorníckej svorky. Odkaz na video: https://youtu.be/BM4KUYg9UOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku kolízii došlo na začiatku obce v blízkosti biokoridoru pri VN Mikšová. Význam biokoridorov postupom času narastá. Nekoncepčná a živelná výstavba fragmentuje krajinu a postupne redukuje  jej priechodnosť pre veľké druhy cicavcov. Ak raz dôjde k ich zániku, zvieratá nakoniec budú nútené k migrácii využívať cestné komunikácie, ktoré ako jediné nebudú zatarasené plotmi a kolízie so zverou budú bežnou súčasťou v premávke.

Táto strata nie je pre javornícku populáciu vlka jediná. Približne pred rokom došlo v obci Kotešová k usmrteniu vlčice, ktorá bola v tom čase gravidná a spolu s ňou boli usmrtené aj 3 nenarodené mláďatá. Rovnako aj tento úhyn bol spôsobený kolíziou s motorovým vozidlom. Sú to zbytočné straty, ku ktorým by nemuselo dochádzať, ak by sme na Slovensku mali zabezpečenú funkčnú a legislatívou chránenú sieť biokoridorov.