Ochranársky čin pre bociana

Pre bocianov je dôležitá aj praktická a konkrétna pomoc. Napríklad mokrade a vodné toky tvoria potravný biotop pre bociana. Bohužiaľ, často bývajú znečistené rôznymi odpadkami. Staň sa ochranárom, vyhrň si rukávy a pomôž skvalitniť život bocianovi a udržať zdravú krajinu pre bociana. Je veľa aktivít, za ktoré sa ti bociany odvďačia klepotom zobákov.

KTO? Zapojiť sa môžu žiaci základných škôl (s pedagógom), prípadne žiaci individuálne (s rodičmi), prípadne verejnosť, aj rodiny s deťmi.

ČO UROBIŤ? Účastníci môžu vo svojich obciach pri vychádzkach do prírody vyzbierať odpadky popri potokoch, riekach, na mokradiach.

(Upozornenie: na lokalitách, ktoré sú prírodnými rezerváciami, národnými prírodnými rezerváciami, prírodnými pamiatkami je možné aktivitu realizovať len po dohode /súhlase a asistencii príslušnej správy chráneného územia). Územná pôsobnosť Štátnej ochrany prírody SR (správ chráneného územia) http://www.sopsr.sk/web/?cl=112 a kontakty http://www.sopsr.sk/web/?cl=997&start_char=999&funkcia=&pracovisko=999

Vítané sú aj ďalšie aktivity ako napríklad: ak vidíš popadaný materiál pod hniezdom napr. rôzne konáre, urob údržbu a odstráň ich. Môžeš si zobrať hniezdo pod patronát a pravidelne miesto pod ním udržiavať. Ďalej napríklad môžeš objaviť divokú skládku rôzneho odpadu, ohlásiť ju obci a prípadne pomôcť pri jej likvidácii; pomôcť pri prenose žiab cez cestu niektorej správe chráneného územia, ktorá takúto aktivitu uskutočňuje; vytvoriť malú vodnú plôšku, alebo vysadiť ovocné stromy vo svojej záhrade, či škole; zhotoviť a vyvesiť vtáčiu búdku vo svojej záhrade, škole alebo v parku po dohode s vlastníkom, obcou; odstrániť invázne rastliny na svojom pozemku, na inom po dohode s vlastníkom a pri dodržaní bezpečnosti práce a manipulácie s nimi a použití ochranných pomôcok.

KEDY? Aktivita je spustená od 22. apríla v rámci Svetového dňa Zeme a potrvá do 5. júna 2021, Svetového dňa životného prostredia.

ZAŠLI

Napíš, aký ochranársky čin pre bociana si vykonal, a zašli popis aj spolu s fotodokumentáciou a menom (menami) (napríklad fotografia nejakej lokality pred a po zásahu s vyzbieranými vrecami odpadov a podobne), elektronicky na mail do 5. júna 2021 koordinátorovi programu Škole ochrany prírody vo Varíne.

VYHODNOTENIE

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii si verejnosť vyberie prostredníctvom on-line hlasovania jeden NAJ ČIN PRE BOCIANA, jedného víťaza, ktorý získa od ŠOP SR OTTOVU ENCYKLOPÉDIU ZVIERATÁ, sprievodca svetom živočíchov a balíček propagačných materiálov ŠOP SR (napr. vedomostné pexeso, kvarteto Národné parky, zápisník a ceruzku, tašku s dlhými ramenami). Zároveň získa EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami a propagačné materiály SOS/Birdlife (časopis Vtáky a pod.)

Hlasovanie bude prebiehať od 15. júna do 20. júla na webe ŠkOP Varín a víťaz bude zverejnený 26. júla 2021.