Monitoring chránenej rastliny – poniklec prostredný

Monitoring chránenej rastliny – poniklec prostredný

V týchto dňoch  sme uskutočnili monitoring chránenej rastliny európskeho významu poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica) na 2 lokalitách v území európskeho významu SKUEV0256 Strážovksé vrchy: CHA Svarkovica a skala  nad obcou Počarová.

Poniklec prostredný je spolu s poniklecom slovenským západokarpatský endemit, ktorého lokality sa vyskytujú najmä v slovenskej časti Karpatského oblúka, preto je v rámci európskej únie veľmi vzácny.

V Súľovských vrchoch sa poniklecom veľmi darí vďaka rozpadavému zlepencu, kde nachádza v presvetlených skalkách a borovicových porastoch južne exponovaných svahov ideálne podmienky pre svoj život. Netrhajte ho, ani nevykopávajte do Vašich záhradných skaliek, ale nechajte ho, aby skrášľoval prírodné skalky zobúdzajúcej sa jarnej prírody a tešil návštevníkov NPR Súľovských skál, či turistov túlajúcich sa po krajine Súľovských a Strážovských vrchov.