Čistenie podkrovia bytového domu v Ladcoch

Zimné obdobie je ideálny čas, okrem iného, aj na čistenie podkroví objektov, kde môžeme  od neskorej jari do jesene nájsť kolónie netopierov. Využili sme to aj 17. decembra 2022, kedy sme z iniciatívy a v spolupráci troch študentiek osemročného gymnázia v Dubnici nad Váhom a ich pani učiteľky biológie vyčistili podkrovie bytového domu na Ulici Janka Kráľa v Ladcoch, ktoré už veľa rokov využíva kolónia netopierov obyčajných (Myotis myotis). Podkrovia takýchto bytových domov, rovnako ako kostolov a historických budov sú totiž pre ne ideálne. Slúžia ako akési pôrodnice, kde samice netopierov môžu bezpečne porodiť a vychovať svoje mláďatá. Takéto kolónie môžu byť tvorené častokrát stovkami jedincov,  známe sú aj niekoľko tisícové kolónie. Naše netopiere sú čisto hmyzožravé, za jednu noc dokáže jeden netopier uloviť 2000 – 3000 komárov, mnohé druhy lovia nočné motýle, ktoré môžu byť škodcami v poľnohospodárstve alebo v lesníctve. O  ich užitočnosti preto nie sú žiadne pochybnosti. Ich prítomnosť v podkroví prináša aj isté úskalia v podobe hromadenia netopierieho trusu – guána.

Netopier veľký (Myotis myotis) – kolónia

V roku 2021 prebehla rekonštrukcia tohto bytového domu, počas ktorej sa rozhodovalo o budúcnosti tejto kolónie. Jej veľkosť bola v tom čase odhadovaná na 300 – 350 jedincov. Všetky naše druhy netopierov sú chránené a chránené sú aj ich úkryty, teda aj priestory v budovách, ktoré sezónne využívajú. Preto boli dohodnuté a realizované úpravy podkrovia, ktoré umožnia zotrvanie tejto materskej kolónie v podkroví aj naďalej a ktoré zároveň zabránia znečisťovaniu zvyšnej časti podkrovia trusom. Menšia časť podkrovia v blízkosti vletového otvoru bola preto oddelená drevenou priečkou od zvyšku podkrovia a pre uľahčenie  čistenia boli v takto vyčlenenom priestore vybudované drevené podlahy.

Dievčatá z gymnázia sa začali venovať téme netopierov v rámci svojej školskej odbornej práce a čistenie podkrovia bolo jednou z aktivít, ktoré v rámci spracovania témy využili.  Celý priestor sme vyčistili a vyzametali od trusu, ktorý sa tu nazbieral počas jednej sezóny po rekonštrukcii podkrovia.

Odmenou nám všetkým zúčastneným boli, okrem nových poznatkov a  dobre vykonanej užitočnej práce, nepochybne aj vrecká guána, ktoré je záhradkármi cenené ako veľmi dobré hnojivo.

Týmto sa chceme poďakovať obyvateľom tohto bytového domu za ústretovosť a trpezlivosť s „našimi“ netopiermi a dievčatám z gymnázia i ich pani učiteľke  za vítanú a cenenú pomoc. Prajeme im veľa úspechov pri obhajovaní ich odbornej práce a tešíme sa v lete na ďalšiu spoluprácu.

Autor textu: Ing. Ivana Labudíková

Autori fotografií: Ing. Ivana Labudíková a študentky gymnázia v Dubnici n/V.