Búdky pre ohrozené hniezdiče

     Správa CHKO Strážovské vrchy sa  spolu  s občianskym združením PRALES podieľa na projekte Stromy pre budúcnosť, prebiehajúceho v obciach Podskalie a Slopná. Ku dňu vtákov 1. apríla 2021 sme spoločne inštalovali 4 hniezdne búdky pre krutihlavy hnedé a 3 veľké búdky pre dudka chochlatého na okraji pasienkov v Podskalí.

     Dudok bol v minulosti omnoho viac početným druhom v našej krajine. Jeho výskyt závisí najmä od ponuky potravy, ktorú tvorí veľký hmyz a ponuky hniezdnych možností. V krajine sú preto veľmi potrebné staré duté stromy a poľnohospodárska krajina bez agrochémie. Ekofarma Podskalie tieto súvislosti chápe. Preto  Pavol Jakubík   a jeho rodina hospodári v súlade s prírodou bez chémie, chová spokojné stádo hovädzieho dobytka a je veľmi nápomocný v spoločných aktivitách. Ďakujeme.

 Projekt  “Stromy pre budúcnosť”  je podporený nadáciou VÚB.

 

     Krutihlav hnedý patrí do čeľade ďatľovité a má maskovacie sfarbenie. Od iných ďatľov sa odlišuje aj veľmi slabým zobákom. Sám si nedokáže vytesať hniezdnu dutinu, preto využíva dutiny v starých stromoch. Svoje pomenovanie dostal podľa schopnosti otáčať hlavou až takmer o 180°.

 

     Dudky vynikajú nielen svojím zaujímavým vzhľadom, no majú aj veľmi dobre vyvinutú obranu proti predátorom. Uropygiálna žľaza samice, ktorá sedí na vajíčkach a stará sa o mláďatá sa rýchlo upraví a produkuje páchnucu tekutinu. Taktiež žľazy mláďat produkujú výlučky, ktoré voňajú ako hnijúce mäso. Tie pomáhajú odradiť predátorov, parazity a pravdepodobne pôsobia ako antibakteriálny prostriedok.Výlučky žliaz sa zastavia krátko predtým, ako mláďatá opustia hniezdo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hoopoe

https://www.aktuality.sk/clanok/268786/vtaky-pouzivaju-bakteriologicke-zbrane/