Dnešným dňom začali očakávané prázdniny. My sme však letnú sezónu otvorili už v nedeľu, na známej akcii Zelená – modrá. Aj tento rok sme prijali pozvanie jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a pripravili v našom stánku rôzne eko-aktivity pre deti. Návštevníci si okrem prehliadky Pružinskej Dúpnej jaskyne mohli vypočuť aj koncert dychového kvinteta zo ZUŠ v Považskej Bystrici. 

     Veríme, že počas týchto nadchádzajúcich prázdninových i dovolenkových dní načerpáte sily, inšpirácie a harmóniu zo slovenskej prírody.