Po dlhšej prestávke sme sa opäť mohli cez víkend spoločne stretnúť na známej akcii Zelená modrá. Uskutočnila sa prvá časť podujatia a to prehliadky jaskyne pravekých šeliem – Pružinskej Dúpnej jaskyne. Správa CHKO Strážovské vrchy prijala pozvanie jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a v našom stránku sme pripravili enviroaktivity pre deti, no i dospelí sa mohli dozvedieť o krásach Strážovských vrchov.