Dňa 1.7.2018 sa dvaja pracovníci S – CHKO Strážovské vrchy zúčastnili ekovýchovno – turistickej akcie Zelená modrá v Dúpnej jaskyni. Prijali pozvanie jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a prostredníctvom nového prenosného panelu i enviroaktivít oboznámili viac ako 700 návštevníkov s prírodnými hodnotami Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy.