Záchrana mokrade pre rosičku

Aj keď sa už leto blíži k svojmu záveru, ešte stále aktívne prebieha manažment pre prírodu významných lokalít. Úspešne pokračujeme v kosení, hrabaní a ďalších úpravách ekologicky cenných lokalít. Veľká vďaka patrí našim dvom strážcom Petrovi Pecíkovi a Jozefovi Vokelovi, ktorí sa tento rok najviac pričinili o záchranu takýchto lokalít svojim aktívnym prístupom.

Jednou z lokalít, ktorú sme tento týždeň snáď „udržali pre ďalšie generácie“ je mokraď v Domanižskej kotline, so vzácnym výskytom mäsožravej rastliny – rosičky anglickej vo voľnej prírode. Rosička anglická je malá rastlinka, ktorá rastie na vlhkých, podmáčaných a živiny chudobných miestach. Životu, v týchto nie veľmi prajných podmienkach je prispôsobená  tým, že si v časoch núdze dokáže sama chytiť a spracovať potravu. Svoju korisť láka žľaznatými chĺpkami (tentakulami), ktoré majú na vrchole „lepkavé kvapky rosy.“ Na tieto kvapôčky láka hmyz, ktorý sa tu prilepí a je vlastne chytený rastlinou. Kvapky okrem lepkavých látok obsahujú aj tráviacie enzými, ktoré rozkladajú chytenú korisť. Na Slovensku  je rosička anglická chránená a jej spoločenská hodnota  je  138 €.

To, že príroda má pre Vás tisíc prekvapení, ste už určite aj sami zistili. My sme počas kosenia tejto lokality narazili na netradične umiestnené hniezdo kačice divej. Taktiež medzi pravidelných návštevníkov patrí vysoká zver. Tá sa tu kaluží, hlavne počas ruje a tým tiež svojou aktivitou ovplyvňuje stav mokrade. Samozrejme sú tu ešte celé skupiny drobných bezstavovcov, nižších rastlín…, ktoré tvoria tento úžasný ekosystém.

Tieto lokality musíme chrániť pre odvodňovaním, zarastaním náletovými drevinami, či inváznymi rastlinami a zástavbou. Pomôžte nám aj Vy chrániť mokrade a zachovať vzácne druhy flóry pre ďalšie generácie!

Autor textu: Mgr.Martina Pepichová

Autor fotografií: Ing.Beňadik Machciník, Vladimír Ruček