Záchrana liahniska obojživelníkov alebo “bez vody niet života”

Záchrana liahniska obojživelníkov alebo “bez vody niet života”

Počas jarného obdobia už tradične vykonávame kontrolu trvalých monitorovacích lokalít obojživelníkov (TML). Takúto TML máme aj v južnej časti CHKO, v blízkosti obce Zliechov. Toto liahnisko sa nachádza v terénnej depresii, ktorá je pozostatkom mŕtveho ramena potoka. Počas suchých letných mesiacov vysychá. Pri posudzovaní stavu TML obojživelníkov je najvýznamnejším faktorom množstvo vody na lokalite, najmä počas obdobia reprodukcie obojživelníkov a vývinu ich lariev. Počas minuloročného sucha bolo už na začiatku júna toto liahnisko vyschnuté a zahynula v ňom väčšina lariev žiab a mlokov. Tento rok je situácia veľmi podobná, ak nie ešte horšia. Výdatné zrážky absentujú už od konca januára, pričom zásoby vody viazané v snehu boli podpriemerné.  Extrémne sucho počas apríla spôsobilo významný pokles hladiny vody v liahnisku, urýchlilo sukcesiu a ohrozilo znášky a larvy obojživelníkov. Rozhodli sme sa preto zasiahnuť a zlepšiť podmienky obyvateľom tejto mokrade, medzi ktorých patrí aj mlok horský (Ichthyosaura alpestris), skokan hnedý (Rana temporaria) a kunka žltobruchá (Bombina variegata).

Liahnisko je dotované vodou z priesakov meandrujúceho potoka.  Počas suchých periód s poklesom hladiny potoka klesne aj hladina spodnej vody a k priesaku do liahniska už nedochádza. V minulosti sme  ho prehlbovali, ale počas záplav dochádza  k jeho opätovnému zaneseniu. Takéto opatrenie by malo význam, ak by sa realizovalo na väčšej ploche a pomocou strojov.  Zvolili sme preto jednoduchšiu a pritom efektívnu cestu – odrazenie časti vody z potoka do liahniska pomocou hadice. Predtým sme ale museli zdvihnúť hladinu potoka nad liahniskom pomocou umelo vytvoreného prahu, aby mohla voda tiecť samospádom. Hadicou je voda vedená asi 20 metrov a vyúsťuje do pozdĺžnej terénnej depresie smerujúcej k liahnisku. Pri vyústení hadice sme vytvorili 2 jamy, ktoré tečúcu vodu spomaľujú a ohrievajú. Voda ďalej preteká depresiou ešte asi 22 metrov, až kým sa vleje do samotného liahniska. Na začiatok hadice bola nainštalovaná sieťovina proti jej upchatiu a jej koniec bol stabilizovaný plochými kameňmi. Výsledok týchto opatrení bol viditeľný hneď na druhý deň. Hladina vody v liahnisku stúpla asi o 12 cm, zároveň sa zväčšila jeho plocha asi o 50% a teplota vody klesla približne o 8 °C. Teraz sa ďalej môžeme venovať monitoringu obojživelníkov a sledovaniu vplyvu vykonaných opatrení.

Autor textu: Ing. Beňadik Machciník

Autori fotografií: Ing. Beňadik Machciník, Ing. Žaneta Minarčíková