Výmena panela v obci Čičmany.

 

Slnečné žiarenie, dážď, mráz a sneh v priebehu rokov pozmenili vzhľad informačného panela o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v obci Čičmany.

Preto sme sa rozhodli nahradiť vyblednutý panel za nový, s neopozeranými fotografiami a grafikou.

Vymenený informačný panel má nielen nové fotografie, ktorých autormi sú Vladimír Ruček, Ľubomír Ondraško a Karol Šotnár, ale aj úplne nový text a grafiku, ktorých autorom je Vladimír Ruček.

Výmenu panela zrealizovali strážcovia CHKO Strážovské vrchy.