Vyhradené miesto v NPR Podskalský Roháč – manažment

Vyhradené miesto v NPR Podskalský Roháč – manažment

NPR Podskalský Roháč - vyhradené miesto

V NPR Podskalský Roháč spravujeme vyhradené miesto, chodník, ktorý slúži výlučne na účely pešej turistiky. Bol vyhlásený KÚŽP v Trenčíne 1.3.2009 (pod č. KÚŽP/2009/00152-002).

Pekné jesenné dni sme ešte využili na manažment uvedenej lokality. Prečistili sme chodník, vykosili a odstránili náletové dreviny, v jednej časti sme vytvorili tri schodíky, pre lepšiu dostupnosť chodníka. Návštevníkom prajeme veľa krásnych chvíľ na tomto malebnom mieste.

 

Autor textu a fotografií: Mgr. Martina Pepichová