Vtáky v zime

„Vtáka poznáš po perí….

             a človeka po reči“

Známym slovenským príslovím sme začali náš ekovýchovný program Vtáky v zime pre žiakov IV. ZŠ v Považskej Bystrici. Porozprávali sme sa o stavbe vtáčieho pera a spoločne sme poznávali jednotlivé druhy vtáčej ríše, ktoré sú u nás celoročne alebo k nám prichádzajú len na zimné obdobie. Záujem prejavili žiaci i vyučujúce o zimné sčítanie vodného vtáctva. Ako prebieha, aké metódy používame, aby sa nám spolu nepomiešali a nesčítali sme ich viackrát….

Veľmi milo nás prekvapili žiaci, lebo už viac rokov sa venujú prikrmovaniu vtáctva v zime, dokonca každá trieda má svoje kŕmidlo, o ktoré sa stará. Deti si ich sami vyrábali za pomoci dospelých i pani učiteliek. Smutné je len to, že mnohé kŕmidlá, ktoré mali rozmiestnené po celom areály školy im zničili vandali. Tak museli kŕmidlá presťahovať bližšie k triedam a do átria školy.

Čím správne prikrmovať vtáčiky už žiaci vedia, no dozvedeli sa o tzv „kŕmidlovej chorobe“, ktorú spôsobuje bičovka – Trichomonas gallinae. Na Slovensku sa vyskytuje od roku 2013. Je potrebné sa o kŕmidlo starať a udržiavať ho v čistote.

Na záver sme si hravou formou zopakovali zástupcov vtákov v zime.  Žiakom i pani učiteľkám prajeme veľa pozorovaní rôznych vtáčích druhov nielen na kŕmidlách, ale i vo voľnej prírode.