Vtáctvo spája náš svet je heslom Svetového dňa sťahovavého vtáctva

Vtáctvo spája náš svet je heslom Svetového dňa sťahovavého vtáctva

V sobotu 9. mája oslávia ľudia na celom svete Svetový deň sťahovavého vtáctva – celosvetovú kampaň zameranú na zvyšovanie informovanosti o sťahovavých vtákoch a potrebe medzinárodnej spolupráce na ich ochranu.

Vtáky sú naše spoločné prírodné dedičstvo

Tento rok je témou Svetového dňa sťahovavého vtáctva „Vtáctvo spája náš svet“. Má zdôrazniť dôležitosť zachovania a obnovy ekologickej prepojenosti a integrity ekosystémov, ktoré podporujú prirodzené cykly a sú nevyhnutné pre prežitie a prosperovanie sťahovavých vtákov. Táto téma tiež zdôrazňuje skutočnosť, že sťahovavé vtáky sú súčasťou nášho spoločného prírodného dedičstva a sú závislé od siete lokalít pozdĺž svojich migračných trás, ktoré využívajú na hniezdenie, získavanie potravy, odpočinok a na prezimovanie.

Ochráňme sťahovavé vtáky a ich biotopy

Svetový deň sťahovavých vtákov nám pripomína, že teraz, viac ako kedykoľvek predtým, musíme zintenzívniť naše kroky na ochranu sťahovavých vtákov a ich biotopov. Na celom svete mnoho druhov vtákov ubúda a pokračujúca strata a ničenie prírody súvisí aj s infekčnými chorobami, s ktorými v súčasnosti bojujeme, “uviedla Amy Fraenkel, výkonná tajomníčka Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov. Fraenkel ešte dodáva: „Tento čas môžeme využiť na premýšľanie a opätovné spojenie s prírodou a zaviazanie sa pomôcť migrujúcim vtákom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú,“ uviedla Fraenkel.

Ekologické prepojenie a vtáky

Migračné trasy používané sťahovavými vtákmi spájajú rôzne biotopy. Často tieto trasy prechádzajú nehostinným terénom, ako sú púšte a otvorené more. Pre prežitie týchto vtákov sú rozhodujúce vhodné biotopy pre zimovanie, miesta pre zastavenie a oddych počas migrovania a pre rozmnožovanie. Ekologická prepojiteľnosť týchto lokalít je existenčne nevyhnutná pre sťahovavých vtákov, je však ohrozená stratou a degradáciou biotopov, teda postupným zhoršovaním kvality prostredia. Strata a  ničenie oddychových zastávok pre sťahovavé vtáky môže mať zničujúci vplyv, môže viesť k defragmentácii biotopov (k rozdeľovaniu a zmenšovaniu biotopov), ktorá môže mať likvidačný dopad na populácie vtákov. Negatívne vplývajú na sťahovavé vtáky na celom svete aj ďalšie hrozby, ako napríklad otrava, neudržateľné využívanie, strieľanie počas migrácie, kolízie s umelo-vybudovanými objektami a zmena klímy.

Počas koronakrízy máme príležitosť obnoviť náš vzťah k prírode

„Príroda pokračuje obvyklým spôsobom, cykly a rytmy prírody vrátane tých, ktoré sa vyskytujú u sťahovavých vtákov, pokračujú v normálnom kurze,“ uviedol Jacques Trouvilliez, výkonný tajomník Dohovoru o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (známy tiež pod skratkou AEWA). „Nielenže nás spájajú s inými ľuďmi, ale tiež nám pripomínajú, že táto kríza tiež poskytuje príležitosť – príležitosť pre ľudstvo obnoviť náš vzťah k prírode a znovu vybudovať environmentálne zodpovedný svet,“ povedal Trouvilliez.

V minulom roku bolo na stránke Svetového dňa sťahovavého vtáctva (www.worldmigratorybirdday.org) zaregistrovaných viac ako 870 podujatí vrátane akcií pre školské skupiny a verejnosť, ktoré sa konali v mestských parkoch, mokradiach a na iných miestach po celom svete, ktoré často navštevujú sťahovaví vtáci. V porovnaní s minulými rokmi bude celosvetová oslava našich vtáčích migrujúcich priateľov tento rok vyzerať veľmi odlišne z dôvodu globálnej zdravotnej krízy COVID-19.

Existuje ale mnoho spôsobov, ako ľudia môžu vyjadriť svoju podporu na ochranu migrujúceho vtáctva a ako oslavovať a zdieľať túto myšlienku v krajinách, mestách a dedinách po celom svete.

Uvádzame ďalšie nápady:

  • Využite svoje sociálne siete na zdieľanie svojho uznania sťahovavým vtákom a potrebu ich ochrany. Použite pri tom #WorldMigratoryBirdDay #WMBD2020 #BirdsConnectOurWorld #BirdsConnectUs.
  • Oslovte vtáčích špecialistov a usporiadajte virtuálnu konferenciu na tému Ekologická prepojiteľnosť ekosystémov a ich význam pre vtáky.
  • Uskutočnite alebo sa zúčastnite fotografickej súťaže „Vtáky vo vašej záhrade/ vo vašom meste“. Uverejnite a zdieľajte fotografie na svojom účte sociálnych médií pomocou značky hashtag: #BirdsConnectUs.
  • Vytvorte knižný klub alebo spustite virtuálne čítanie pre deti s príbehmi, kde hlavnými postavami sú naši milovaní vtáci.
  • Vytvorte video na sociálne siete zdôrazňujúce dôležitosť ochrany sťahovavých vtákov.
  • Urobte kreatívnu dielničku napr. skladanie origami, maľovanie, ktoré umožnia ľuďom spoznať vtáky.
  • Prispôsobte svoju záhradu vtákom! Vysaďte stromy, kríky vhodné pre vtáky, zaveste vtáčiu búdku alebo urobte miesto na vtáčí kúpeľ. Ochráňte ich pred možnými dravcami a uistite sa, že sú mimo dosahu vašich domácich miláčikov – mačiek a psov.

Ako zdôrazňuje tohtoročná téma Vtáctvo spája náš svet, ale vtáctvo môže spájať aj ľudí po celom svete (virtuálne, aj fyzicky)!

 Spoločne toho vieme dosiahnuť veľa.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

Zdroj:

World Migratory Bird Day

Connect2 earth