Úprava hniezdnej steny pre rybárika riečneho

Úprava hniezdnej steny pre rybárika riečneho

Rybárik riečny sa v CHKO Strážovské vrchy vyskytuje na viacerých miestach. Nakoľko je tento nádherne sfarbený vták teritoriálny druh, snažíme sa lokality jeho výskytu chrániť a udržiavať.

Na predmetnej lokalite sa vytvárali vhodné podmienky pre jeho hniezdenie. Hniezdi až v 1 m dlhých dierach, ktoré si vyhrabáva v kolmých brehoch nad hladinou, respektíve v blízkosti vody.