Terénna exkurzia v Dúpnej jaskyni

V pekný jesenný deň sa výhercovia výtvarnej súťaže “Strážovské vrchy mojimi očami” zúčastnili terénnej exkurzie do Pružinskej Dúpnej jaskyne. Naše putovanie obohatil p. Mgr. Bohuslav Kortman, ktorý je predsedom jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a našej skupine zabezpečil odborný výklad. Už na jaskyniarskej základni v Priedhorí čakalo deti prekvapenie. Stretli sa so skupinou paleontológov z Čiech, ktorí tu realizujú výskum. Prezreli si kosti jaskynného medveďa, vyskúšali jaskyniarske prilby, karbidky a videli veľa ďalších exponátov.

Cesto do jaskyne sa zoznámili s osobnosťou Karola Brančíka. Na informačných tabuliach sme čítali o netopieroch, ktoré sme mohli v Dúpnej jaskyni aj pozorovať. Veľkým zážitkom bolo objavenie veľkej kolónie už zimujúcich netopierov. Stalagmity, stalaktity, stalagnáty sme objavovali v jaskyni a pán Kortman nám zaujímavo porozprával o objavovaní jaskyne, výskumoch a práci jaskyniarov. Určite v deťoch prebudil objaviteľského ducha a možno sa niektorí z Vás vydajú na vedeckú dráhu.

Všetkým ešte mnoho krásnych zážitkov v prírode.

viac o Pružinskej Dúpnej jaskyni: http://www.speleostrazov.sk/nase_jaskyne/pruzinska_dupna_jaskyna.htm