Svetový deň zvierat – 4. október

V nedeľu 4. októbra si pripomenieme Svetový deň zvierat – World animal day (WAD), ktorý bol oficiálne prijatý na ekologickej konferencii v roku 1931 vo Florencii, hoci jeho začiatky siahajú ďalej do histórie……

Myšlienku Svetového dňa zvierat vytvoril Heinrich Zimmermann (1887 – 1942), nemecký kynológ, redaktor, spisovateľ a aktivista za práva zvierat. Zároveň bol aj vydavateľom časopisu Človek a pes (Mensch und Hund),  prostredníctvom ktorého šíril myšlienky pre vytvorenie dobrých životných podmienok zvierat.  Prvý Svetový deň zvierat usporiadal 24. marca 1925 v Berlíne, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 5 000 ľudí. Zo začiatku sa oslavoval iba v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Československu. Zimmermann každý rok neúnavne pracoval na propagácii Svetového dňa zvierat. Nakoniec bol v máji 1931 na kongrese svetových organizácií na ochranu zvierat v talianskej Florencii jednomyseľne prijatý jeho návrh, aby bol 4. október Svetovým dňom zvierat.

  1. október je zároveň sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna ekológie a ochrancov životného prostredia.

Skúsme sa aj my zamyslieť nad svojím vzťahom k zvieratám a uvedomiť si, že sú neoddeliteľnou súčasťou našich ekosystémov.

 

zdroj: www.worldanimalday.org.uk, www.de.wikipedia.org