Svetový deň Zeme/ Earth day 2021 – 22.apríl

     Spoločne môžeme Obnoviť našu Zem –  je hlavnou témou tohtoročného Dňa Zeme, ktorý si pripomenieme už tento štvrtok – 22.apríla.

     Mnohí si uvedomujeme, že zmena podnebia a ďalšie zhoršovanie životného prostredia narušili naše prirodzené systémy, nielen okolo nás, ale aj v nás samotných. Usilujme sa obnoviť našu Zem nielen preto, že nám záleží na prírodnom svete, ale aj preto, že na ňom žijeme, že je to aj náš svet. Každý z nás potrebuje zdravú Zem na podporu svojich pracovných miest, obživy, zdravia, prežitia a šťastia. Zdravá planéta nie je možnosťou – je to nevyhnutnosť.     

     Pozerajme sa pozornejšie okolo seba a položme si otázky – Čo môžem spraviť ja ako jednotlivec? Ak Vás prepadne smútok z toho, čo vidíte, počúvate a pozeráte v masmédiách, nevzdávajte sa, aj keď sa Vám alebo vášmu okoliu budú zdať vaše snahy kontraproduktívne.

Vytvorme si svoje vlastné dobré návyky a držme sa ich, kdekoľvek budeme – či už doma na Slovensku alebo kdesi vo svete:

  1. Vysadíme strom/stromy – inšpiráciou nám môže byť útla knižka Jeana Giona: Muž, ktorý sadil stromy, prípadne rovnomenný krátky film na YouTube.
  2. Znížime potravinovú stopu – začneme už nákupom – urobíme si plán a nebudeme nakupovať potraviny bezhlavo, budeme sa pýtať – odkiaľ a odkoho sú, podporíme miestnych producentov, zvlášť v dnešnej neľahkej dobe.
  3. Poupratujeme – aby sme sa nemuseli každoročne hrabať v kopách nelegálne uložených odpadov a plniť nimi nespočetné množstvo vriec, sľúbme sami sebe, že už nikdy nezahodíme umelohmotnú fľašu tam, kde ju dopijeme; obaly zo sladkostí a iných obľúbených vecí skončia dočasne v bočnom vrecku našich batohov a nie pod najbližším kríčkom, skrátka – čo si do prírody prinesieme, to si aj odnesieme.
  4. Podporíme environmentálne vzdelávanie – podporou projektov, ktoré sa venujú environmentálnej problematike napr. na školách.
  5. Každú osobnú zmenu z vyššie uvedených budeme vnímať ako výzvu pre seba a príležitosť pre krajinu a svet.

 

Podľa www.earthday.org voľne spracovala Ing. Erika Kružliaková.