Voda je základným stavebným kameňom života. Pre mnohých ľudí vo svete však nie je samozrejmosťou. 22. marec je Svetovým dňom vody, ktorý sa prvýkrát oslavoval v roku 1993.

Témou Svetového dňa vody 2022 je PODZEMNÁ VODA. Podzemná voda je neviditeľná, ale jej vplyv je viditeľný všade.

 

SVETOVÝ DEŇ VODY 2022

PODZEMNÁ VODA – Zviditeľniť neviditeľné

Podzemná voda je voda nachádzajúca sa pod zemou vo vodonosných vrstvách, ako sú geologické formácie skál, piesku a štrku, ktoré zadržiavajú značné množstvo vody. Iba menšia časť podzemnej vody pochádza z vnútra Zeme, väčšina pochádza z povrchu, kde sa vsakuje (infiltruje) do zeme cez póry hornín, alebo cez pukliny, trhliny a skalné dutiny.

Čo je podzemná voda?

Podzemná voda je v podstate regulátorom kolobehu sladkej vody. Pôsobí ako obrovská špongia, ktorá dokáže absorbovať prebytočnú vodu a zmierniť jej nedostatok, vďaka čomu je dôležitou súčasťou pri prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. 

 

Podzemná voda tvorí 99 % všetkej sladkej vody, ktorá nie je zamrznutá. Poskytuje pitnú vodu takmer polovici svetovej populácie a podieľa sa asi na polovici celosvetovej produkcie potravín. Pre približne 2,5 miliardy ľudí na svete je podzemná voda jediným zdrojom sladkej vody.

Význam podzemných vôd však nie je len otázkou pitnej vody a zavlažovania plodín. Podzemná voda je podľa slov laureáta Štokholmskej ceny za vodu za rok 2020, odborníka na podzemnú vodu Johna Cherryho, „systém podpory života na Zemi“.

V roku 2015 výskum založený na satelitných snímkach americkej vesmírnej agentúry NASA ukázal, že mnohé z najväčších podzemných vôd na svete sa vyčerpávajú oveľa rýchlejšie, ako sa dajú doplniť.  Podzemné vody ohrozuje aj znečistenie z poľnohospodárstva a výroby. Chemikálie ako PFAS sa v mnohých krajinách čoraz častejšie vyskytujú v pitnej vode. Úplný rozsah tohto problému však nie je známy, pretože väčšina krajín nemonitoruje svoje podzemné vody. To znamená, že svetová sladká voda môže byť ešte obmedzenejšia, než si myslíme .

OSN v dnešný deň poukazuje na nenahraditeľný význam podzemnej vody nielen pre ľudskú spoločnosť, no i pre všetky ekosystémy. Narúšaním podzemných vôd dochádza k znižovaniu biodiverzity a degradácii ekosystémov, ktoré sú závislé od podzemných vôd.

Viac o problematike sa dočítate: www.worldwaterday.org

zdroje: www.nationaltoday.com, www.worldwaterday.org, www.siwi.org