Svetový deň vody 2024

Aj tento rok sme si 22. marca pripomenuli Svetový deň vody a to environmentálnym programom pre materské školy – Putovanie vodnej kvapky, počas ktorého sme sa s veľkými predškolákmi porozprávali o kolobehu vody. Kolobehom vody v prírode nás sprevádzali 3 vodné kvapky – VO, DI a ČKA. Aby sa vodným kvapkám z ustavičného kolotoča nezakrútili hlavy, spestrili si program rôznymi hrami. Viac sa dozviete, keď VO, DI a ČKA navštívia Vašu školu.

 

 

Celosvetový deň vody 2024 sa niesol v znamení témy: Využitie vody pre mier. Voda sa môže stať v rukách ľudí nástrojom mieru, avšak môže tiež vyvolať a zintenzívniť konflikt, keď niektorá zo znepriatelených strán nemá prístup k vode, alebo vzniká nespravodlivé zdieľanie zdrojov vody, ktoré zvyšuje napätie medzi ľuďmi.

Svetový deň vody 2024 je o spolupráci na vyvážení potrieb všetkých s odhodlaním zabezpečiť, aby nikto nezostal pozadu, aby sa voda stala katalyzátorom pre mierovejší svet.

Akým spôsobom môžeme oslavovať vodu každý deň ?

  • Vyčistime si miestny potôčik: Pomôžme svojej komunite: Zbierať odpadky pri vode je užitočné – nielen počas Svetového dňa vody, aj keď to možno nepovažujeme za veľký problém. Blízke malé potoky a rieky sa spájajú s väčšími vodnými plochami a odpadky škodia voľne žijúcim živočíchom. Odpadky z pevniny končia často v oceánoch a spôsobujú veľké škody populáciám rýb aj vtákov.
  • Používajme menej vody: Malé zmeny robia veľký rozdiel: Možno to tak nevnímame, ale každý deň používame veľa vody. Môžeme ušetriť tonu vody používaním toaliet, ktoré vyžadujú menej vody, a kratším sprchovaním. Produkty, ako sú šetriace sprchové hlavice a toalety s nízkym prietokom, môžu znížiť našu spotrebu vody bez toho, aby si vyžadovali prácu navyše z našej strany.
  • Rozprávajme sa o vode : Zvýšme povedomie vo svojej komunite: Môžeme plánovať komunitné aktivity ( po celý rok) a diskutovať o problémoch, ktoré máme s našimi zásobami vody, spropagovať zachytávanie dažďovej vody vo svojom meste alebo obci, predstaviť dažďové záhrady a počas komunitnej aktivity si jednu malú dažďovú záhradu sami vytvoriť.

 

Voda vie v krajine vytvoriť nádherné scenérie. K jedným z najkrajších patria vodopády. Takto zachytil krásu Strážovského vodopádu náš kolega Marek Loduha.

 

 

Zdroj:  https://universepublicschool.org/blog/world-water-day-2024/, unwater.org

Text a foto: Erika Kružliaková

Fotografie Strážovského vodopádu: Marek Loduha