2. február – Svetový deň mokradí

 

 

Mokrade – močiare, slatiny, rašeliniská, horské bystriny, pokojne tečúce rieky, prameniská, neprístupné jaskyne, vlhké lúky, jazerá ale aj rybníky a vodné nádrže. To sú niektoré z množstva podôb mokradí na našej planéte. Miest, kde je prítomná voda, ktorú však nemusíme napríklad vďaka bohatej vegetácii zbadať hneď na prvý pohľad.

Vnímanie mokradí závisí od uhla nášho pohľadu. Pre niekoho to môže byť pokojné miesto oddychu, pre niekoho miesto pre objavné dobrodružné výpravy, na ktoré si nikdy nezabudne zobrať so sebou fotoaparát alebo kameru, pre niekoho čudné miesto s množstvom komárov a žiab. Niekto sa na mokrade pozrie, a hneď začne rozmýšľať, ako ju vysušíť, zaviesť, zastavať, aby boli konečne aspoň trochu užitočné a prinášali úžitok. Mokrade sú však užitočné a prinášajú mnohoraký úžitok aj bez týchto devastačných ľudských zásahov v podobe zadržiavania vody v krajine, ochrany proti búrkovým prívalom a zmierňovania záplav, dopĺňania zdrojov podzemných vôd, čistenia vôd, zachytávania živín, sedimentov, stabilizácie miestnych klimatických pomerov, najmä zrážok a teploty, zachovania biodiverzity.

Mokrade, či už tie rozlohou veľké, alebo aj tie, úplne malé, sú citlivým, ľahko zraniteľným životným priestorom viacerých druhov organizmov, pospájaných neviditeľnou sieťou života do jedinečne vyladeného celku, ktorý sa nám ľuďom ešte stále nepodarilo napodobniť. Preto je ochrana mokradí dôležitou záležitosťou na celom svete, pretože ak nejakú mokraď zničíme, dokážeme vytvoriť len jej napodobeninu, ktorá sa niektorými vonkajšími znakmi podobá mokradi, ktorá má však k životaschopnému originálu vytvorenému prírodou ďaleko.

 

 

Zdroj: Svetový deň mokradí- https://www.worldwetlandsday.org/

Foto: E. Kružliaková