Svetový deň mokradí – 2. február

Svetový deň mokradí, ktorý sa každoročne oslavuje 2. februára, má za cieľ zvýšiť celosvetové povedomie o životne dôležitej úlohe mokradí pre ľudí a planétu. Tento deň je zároveň dátumom prijatia Dohovoru o mokradiach, 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar.

Takmer 90 % svetových mokradí bolo degradovaných od roku 1700 a ďalší úbytok  mokradí postupuje trikrát rýchlejšie v porovnaní s ubúdajúcimi lesmi. Mokrade sú kriticky dôležité ekosystémy, ktoré prispievajú k biodiverzite, zmierňovaniu klimatických zmien a adaptácii, dostupnosti sladkej vody a celkovej rovnováhe ekosystémov.

Svetový deň mokradí je ideálny čas na to, aby ľudia lepšie pochopili tieto nesmierne dôležité ekosystémy.

 

Ekologické služby, ktoré nám poskytujú mokrade majú pre ľudské zdravie, šťastie a potravinovú bezpečnosť nevyčísliteľnú hodnotu.

Medzinárodné spoločenstvo oslávi Svetový deň mokradí 2. februára 2023 s cieľom zvýšiť povedomie o mokradiach, za účelom zvrátiť ich rýchly úbytok a podporiť opatrenia na ich ochranu a obnovu.

Tohtoročnou témou je „Je čas na obnovu mokradí“, čo zdôrazňuje naliehavú potrebu uprednostniť obnovu mokradí.

Obnova mokradí je naliehavá: Dodržte 7 osvedčených postupov:

 

Obnova mokradí je náročný projekt: Spolupráca 7 kľúčových aktérov

Obnovené mokrade prinášajú 7 hlavných výhod

Stiahnite si pre deti omalovánku s témou mokrade. 

Zdroj: